*** forum.e-paznokcie.info ***
Forum - zdobienie i pielegnacja paznokci

Regulamin forum - Regulamin forum.e-paznokcie.info

Anna - Pią Mar 27, 2009 6:45 pm
Temat postu: Regulamin forum.e-paznokcie.info
Kazdy uzytkownik zobowiazany jest do zapoznania sie oraz przestrzegania zasad obowiazujacych na forum. e-paznokcie.info .

1. Uzytkownicy zobowiazani sa do korzystania z Forum, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowi?zuj?cymi przepisami prawa.

2. Forum przeznaczone jest do publikacji i wymiany merytorycznych tresci zgodnych z tematyka dzia?ow Forum. Rozpowszechnianie tresci odbiegajacych od okreslonej tematyki jest zabronione.

3. Dokonywanie za posrednictwem Forum jakichkolwiek dzia?an naruszaj?cych powszechnie obowiazujace przepisy prawa jest zabronione. W szczegolnosci, niedozwolone jest:

# 1. rozpowszechnianie za po?rednictwem Forum tre?ci naruszaj?cych dobra osobiste osób trzecich (w tym innych u?ytkowników Forum) lub zagra?aj?cych naruszeniem takich dóbr osobistych;
# 2. podejmowanie dzia?an spe?niajacych znamiona przestepstwa lub zachecajacych do pope?niania przest?pstw (w tym znieslawienia lub pomowienia);
# 3. wzywanie za posrednictwem Forum do nienawisci rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, czy tez propagowanie przemocy i agresji;
# 4. rozpowszechnianie za posrednictwem Forum materialow naruszajacych (badz zagrazajacych) prawom autorskim i pokrewnym osob trzecich (w tym zachecanie do nabycia lub korzystania z nielegalnego oprogramowania);
# 5. rozpowszechnianie za posrednictwem Forum materialow naruszajacych lub zagrazajacych prawom wlasnosci przemyslowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom podmiotowym osob trzecich;
# 6. rozpowszechnianie danych informatycznych zawierajacych wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiazania destrukcyjne.

4. Te same tresci (wypowiedzi) nie moga byc dublowane badz powtarzane w roznych miejscach Forum.

5. Wypowiedzi rozpoczynajace dyskusje na nowy temat powinny byc umieszczane we wlasciwym dziale Forum, odpowiadajacym kategorii danej problematyki.

6. Regulamin niniejszy obowiazuje od momentu jego opublikowania.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group